piątek, 21 września 2012

G. Bassi, R. Zamburlin "„Jak być dobrym szefem"

W każdej organizacji inwencja i energia menedżera to jej największy kapitał służący zarówno  funkcjonowaniu na konkurencyjnym rynku, jak i rozwojowi. Stwierdzenie to jest prawdziwe szczególnie wówczas, kiedy menedżerowie swoją energię poświęcają właściwym priorytetom, nie rozpraszają jej na wiele dziedzin, nieustannie się doskonalą i skutecznie potrafią walczyć z przeszkodami organizacyjnymi blokującymi energię. Powinni oni działać sprawnie, czyli stosować właściwe sposoby i metody działania, a także szanować swój czas i wybierać kluczowe cele oraz właściwe przedmioty działania i to na nich skoncentrować posiadane zasoby i wysiłki. Jeśli chcą stać się prawdziwymi przywódcami muszą nastawić się na permanentny rozwój i doskonalenie zarówno atutów przedsiębiorstwa, jak metod swojej pracy czy postępowania z ludźmi.
Temu doskonaleniu – tak siebie samego, jak i swoich działań – sprzyjać mogą szkolenia czy też lektura książek poświęconych nie tylko zagadnieniom merytorycznym, ale także tzw. kompetencjom miękkim. Jedną z pozycji, których nie może zabraknąć w biblioteczne menedżera, jest poradnik opublikowany przez Wydawnictwo Jedność „Jak być dobrym szefem. 18 cech menedżera moralnie i psychologicznie ukształtowanego”. Autorzy, Gianni Bassi i Rossana Zamburlin, wskazują na najważniejsze umiejętności menedżerów, których celem jest nie tylko kierowanie, ale i przewodzenie swoim ludziom. Świadomość siebie, kierowanie samym sobą, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami interpersonalnymi – oto obszary, w których poruszanie się szefowie powinni się doskonalić. Przejrzysty układ książki umożliwia nie tylko jej systematyczną lekturę, strona po stronie, ale również odszukanie danej umiejętności, którą chcemy nabyć bądź rozwijać, czyli jedną z osiemnastu cech, które według autorów determinują sukces.
Menedżerowie będą mieli szansę przekonać się, dlaczego tak ważna jest świadomość siebie, kształtowana przez świadomość własnego stanu emocjonalnego, skrupulatną samoocenę i zaufanie do samego siebie. Nauczą się również kierowania samym sobą, czyli kierowania własnymi emocjami, przejrzystości (rozumianej, jako zdolność komunikowania myśli w odniesieniu do sytuacji), nabędą zdolność przystosowania się, przyjmą orientację na wynik i nabędą odwagi, by przejąć inicjatywę.
Jako, że przedsiębiorstwo nie istnieje w oderwaniu od rzeczywistości, a na jego funkcjonowanie składają się zarówno relacje, jaki nawiązuje ze społeczeństwem, jak i jakość współpracy w strukturach samej organizacji, konieczne jest także zwrócenie uwagi na jakość kultury organizacyjnej oraz świadomość społeczna menedżera. Dobry szef musi zatem popracować nad empatią, świadomością organizacyjną oraz orientacją na klienta pamiętając, że potrzeby klientów ulegają ciągłym zmianom. Na zarządzanie relacjami interpersonalnymi – kolejną płaszczyznę, o którą szef będzie musiał zadbać – składa się zarówno inspirujące przywództwo, jak i rozwijanie potencjału innych osób, zarządzanie konfliktami, praca grupowa i współpraca oraz bycie agentem zmiany, czyli godzenie poczucia ciągłości z konstruktywną zmianą.
Każda z osiemnastu cech właściwych tym najlepszym (do których z pewnością aspirować będą również czytelnicy książki) została przez autorów potraktowana z należnym pietyzmem. Nie tylko zwracają oni uwagę na samą konieczność posiadania określonych umiejętności czy cech, ale także podpowiadają jak je doskonalić, jak zmienić swoje zachowanie i udzielają wielu cennych wskazówek (np. jak poszukiwać definicji problemu i jak przekształcać problemy w zasoby, jak przeprowadzić rozmowę instruktażową itd.).
Mimo, iż poradnik „Jak być dobrym szefem. 18 cech menedżera moralnie i psychologicznie ukształtowanego” trudno nazwać odkrywczym, to pozwala on uświadomić sobie własne braki czy błędy, które dzięki książce mogą zostać przekute w sukces. Poradnik pomaga bowiem zrozumieć, że na etapie przewodzenia menedżer musi poszukiwać równowagi pomiędzy motywacją jednostki a wydajnością wspólnej pracy, wychodzić naprzeciw problemom, a także monitorować swoje postępy. Gianni Bassi i Rossana Zamburlin podpowiadają, jak tym wszystkim wyzwaniom sprostać i jak osiągnąć nie tylko status dobrego szefa, ale przywódcy-wizjonera, który prowadzi firmę i swoich ludzi ku wielkości.Gianni Bassi i Rossana Zamburlin „Jak być dobrym szefem. 18 cech menedżera moralnie i psychologicznie ukształtowanego”, Wydawnictwo Jedność, 2012 r.
 
Recenzja została także umieszczona na stronach wortalu literackiego Granice.pl