niedziela, 16 grudnia 2012

Jean Claude Martin "Komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała od A do Z"

Pojęcie „komunikacja niewerbalna”  to wymiana pewnego rodzaju informacji między ludźmi. Dostarcza ona kontekstu, w ramach którego dokonuje się interpretacja komunikatów werbalnych. O znaczeniu sygnałów niewerbalnych w porozumiewaniu się świadczy fakt istnienia ponad miliona świadomych i nieświadomych gestów, podczas gdy słów wymienianych w najobszerniejszych słownikach jest około pięćset pięćdziesiąt tysięcy.
Komunikaty niewerbalne stanowią ponad 70 proc. komunikacji, natomiast niewerbalne stanowią ponad 90 proc. komunikacji interaktywnej, słowom pozostawiając marne 10 proc. Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważnym elementem w interakcjach międzyludzkich, zaś same komunikaty odgrywają istotną rolę w tworzeniu pierwszego wrażenia o człowieku.
W ostatnich latach wszelkie kwestie związane z komunikacją niewerbalną zrobiły się bardzo modne, zagadnienie to jest zarówno przedmiotem studiów, jak i tematem licznych książek i opracowań naukowych. Również ludzie chętnie dyskutują na temat znaczenia gestów, podejrzliwie przyglądając się wszystkim drapiącym się w ucho, zasłaniającym usta ręką podczas mówienia czy krzyżującym ręce na piersiach. Tymczasem prawda jest taka, że warunkiem przypisania znaczenia określonym gestom i zachowaniom jest ich analiza w kontekście sytuacyjnym.
Zatem, zanim zaczniesz podejrzewać chłopaka pocierającego powiekę lewym palcem środkowym o niecne plany wobec ciebie, zaś palacza trzymającego papierosa pomiędzy palcem serdecznym i małym o pretensjonalność, przeczytaj książkę Jeana-Claude`a Martina. „Komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała od A do Z. Zinterpretuj gesty swoich rozmówców i popraw relacje osobiste oraz zawodowe poprzez kreowanie własnego wizerunku”, opublikowana nakładem wydawnictwa Jedność, to fascynująca podróż w świat gestów i ich znaczeń. Sam autor zaznacza, że jego celem nie jest uczynienie z nas psychologów (a właściwie „gestologa” pisze Martin, przywołując neologizm wymyślony przez Sulgera w 1986 roku), tylko nauka zrozumienia samego siebie oraz innych. Właściwe „dekodowanie” gestów, jest bowiem warunkiem poprawienia osobistych i zawodowych relacji międzyludzkich. To wszystko czyni z książki pozycję adresowaną nie tylko do terapeutów, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów, ale do każdej osoby zainteresowanej tematem, pragnącej poprawić swoją zdolność komunikacji.
W ośmiu rozdziałach, Martin przekazuje nam obszerną wiedzę na temat komunikacji niewerbalnej tłumacząc, czym tak właściwie ta komunikacja jest i na czym polega. Poznamy zasady i metody dekodowania, terytoria spotkań (terytorium plemienne, rodzinne, osobiste, strefy interakcji i dystanse oraz terytoria sytuacyjne), zapoznamy się również z regułami dekodowania rytuałów. Autor pisze także o dekodowaniu postaw ciała (postawa wyprostowana, postawa skulona, postawa zbliżenia, postawa wycofania, grymasy ciała itd.), dekodowaniu wyrazu twarzy czy dekodowaniu określonych gestów, w tym, o formach i wysokości gestu. W celu sprawdzenia zdobytej wiedzy, autor proponuje nam samodzielne rozwiązanie testu, polegającego na interpretacji rysunków różnych gestów, postaw ciała czy spojrzeń.
„Komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała od A do Z” Jeana-Claude`a Martina to okazja nie tylko do zrozumienia samego siebie i odkrycie, czego rozmówca nie mówi. To również szansa na zoptymalizowanie swojego wizerunku i narzędzie pozwalające oddziaływać na relacje, poprzez narzędzia regulujące komunikację. Przejrzysty układ książki, liczne podkreślenia kwestii wartych zapamiętania i zwrócenie uwagi na określone fragmenty poprzez graficzne ich wyeksponowanie, czy rysunki pozwalające wyobrazić sobie określone gesty, czynią tekst zrozumiałym i przyswajalnym przez wszystkich czytelników. Od tego momentu nie tylko możemy obserwować niewerbalne komunikaty rozmówcy, ale również „nauczyć swoje ciało mówić”. Tak, aby dotkniecie skrzydełka nosa czy założenie pasma włosów za ucho już nigdy nie przekreśliło naszej szansy na pracę czy nie ściągnęło na nasza głowę niechcianych konkurentów."Komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała od A do Z" Jean Claude Martin. Wydawnictwo Jedność, 2012 r.

Recenzja została także umieszczona na stronach wortalu literackiego Granice.pl