czwartek, 26 maja 2011

"Fama. Anatomia Marketingu Szeptanego"Emanuel Rosen

„Zaraźliwy świergot, jak najbardziej autentyczne i żywe zainteresowanie dla nowej osoby, przedmiotu, czy miejsca”- tak zjawisko określił jeden z dziennikarzy pisma „Newsweek”. O czym mowa? Oczywiście o marketingu szeptanym, którego stosowanie sprowadza się do przemyślanego wykorzystywania sieci kontaktów międzyludzkich.
W sekrety tej sztuki wprowadza nas Emanuel Rosen, a jego książka „Fama. Anatomia marketingu szeptanego” jest jedną z najlepszych pozycji traktujących o tym zagadnieniu. Autor nie ogranicza się tylko do zdefiniowania zjawiska, ale przedstawia możliwości jego zastosowania w staraniach o pozyskanie jak największej liczby konsumentów. Posługując się wieloma przykładami kampanii promocyjnych z zastosowaniem marketingu szeptanego wyjaśnia, dlaczego ten przekaz informacji z ust do ust może zarówno wspomóc tradycyjne kampanie reklamowe, jak i zniechęcić wszystkich do produktu.
Emanuel Rosen przedstawia niewidzialne sieci za pomocą których rozprzestrzenia się marketing szeptany, definiuje huby sieciowe oraz tłumaczy fenomen produktów zakaźnych (podając równocześnie „receptę” na przyspieszenie „zakażenia”). W rozdziale trzecim autor zdradza nam tajniki stymulowania marketingu szeptanego, od pracy z hubami sieciowymi począwszy, przez marketing wirusowy, po odpowiedź na pytanie „czy tradycyjna reklama ma jeszcze sens?”
„Anatomia marketingu szeptanego” to próba uświadomienia właścicielom firm oraz specjalistom od marketingu, jak wielką rolę odgrywają sieci kontaktów międzyludzkich i jak szybko za ich pośrednictwem rozchodzą się informacje o nowych produktach czy usługach. Mimo, że do tej pory ta dziedzina działalności marketingowej była raczej zaniedbywana, to pora na całkowitą zmianę strategii. Posługując się przykładem kampanii- m.in. programu komputerowego EndNote, batoników PowerBay czy filmu The Blair Witch Project, Rosen krok po kroku prowadzi nas przez kolejne szczeble budowy sieci, docierania do hubów czy uzupełniania innych narzędzi marketingu właśnie „szeptaniem”. Tym samym generuje on setki pomysłów, które niejako same „wchodzą nam do głowy” przekonując, że warto zwrócić uwagę na czynniki wspomagające tworzenie marketingu szeptanego. I mimo, że sukces nie będzie natychmiastowy, a jego osiągnięcie wymaga wiele ciężkiej pracy i cierpliwości, to z Emanuellem Rosen zyskujemy przekonanie, że warto się trudzić.

„Fama. Anatomia marketingu szeptanego”  Emanuel Rosen, Wydawca: Media Rodzina, 2003r.

niedziela, 8 maja 2011

Chris Lowney "Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat"

Temat przywództwa jest niezwykle wdzięcznym materiałem dla autorów książek, opracowań czy warsztatów. Większość z nich potwierdza to, co już intuicyjnie wyczuwamy – zarówno kraje, korporacje, jaki i rodziny potrzebują bardziej śmiałych i bardziej skutecznych przywódców nie ograniczających się do zachowawczego działania, ale bazujących na innowacyjności i otwartości na zmiany. Niewiele jednak z istniejących zapisków czy teorii na temat przywództwa upatruje źródła przywódczej mądrości w pewnej idei, która narodziła się około 470 lat temu. Wówczas to grupa przyjaciół, bez kapitału, bez produktu, bez nazwy firmy i doświadczenia w biznesie założyła nową korporację, która już w następnym pokoleniu stała się najlepiej prosperującą korporacją swoich czasów. O jakiej firmie mowa? Otóż o Towarzystwie Jezusowym, którego fenomen opisuje w znakomitej książce Chris Lowney.
„Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat” wydane przez Wydawnictwo WAM to opracowanie odsłaniające tajniki spektakularnych osiągnięć jezuitów. To niemal podręcznik, z którego wiedzę (popartą oczywiście praktyką) powinni czerpać wszyscy, chcący osiągać wyznaczone cele i czerpać zarówno z pracy jak i z życia satysfakcję.
Autor, krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób i za pomocą jakich metod czy opierając się na jakich wartościach, udało się założonemu w 1540 roku Towarzystwu Jezusowemu bez kapitału i biznesplanu stać się najbardziej wpływową korporacją w swojej kategorii. Podróżnicy, budowniczy szkół, wykładowcy, astronomowie i matematycy, reformatorzy kalendarza i doradcy cesarza – to wszystko można powiedzieć o jezuitach. Co było jednak powodem, że jezuici osiągnęli i nadal odnoszą taki sukces? Co ich motywuje, rozbudza kreatywność i innowacyjność? Co wyróżnia Towarzystwo Jezusowe spośród innych korporacji, których sława już dawno przebrzmiała? Otóż jezuici swój sukces oparli na wyrabianiu w sobie czterech wyjątkowych cech, stanowiących, w ich mniemaniu, istotę przywództwa, a mianowicie: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmie. Tym samym swoich nowicjuszy jezuici przygotowywali do bycia przywódcami, którzy: rozumieli swoje słabe i mocne strony, wyznawane wartości i światopogląd; odważnie wprowadzali innowacje oraz doskonale poruszali się po obszarze zmian; ujmowali otoczenie pełnym miłości nastawieniem i motywowali siebie oraz innych poprzez rozbudzanie w sobie heroicznych ambicji. Warty podkreślenia jest fakt, że jezuici kształcili każdego ucznia na przywódcę bowiem byli przekonani, że każde przywództwo zaczyna się od autoprzywództwa. Wskazana formuła oparta na czterech filarach do dziś jest podstawa kształcenia jezuickich przywódców i – jak wskazuje Lowney – powinna służyć kształceniu wszystkich w rozmaitych dziedzinach życia i pracy.
Opracowanie zajmuje się działalnością Towarzystwa Jezusowego w różnych aspektach i kolejnych latach, ale celem autora jest nie tylko dotarcie do źródeł ich sukcesu. Lowneyowi udało się osiągnąć znacznie więcej, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie czym tak naprawdę jest przywództwo i jak przywódcy byli kształtowani na przestrzeni wieków, aż po czasy współczesne.
Zmieniające się warunki polityczne, społeczne i gospodarcze tworzą wyzwania, z którymi wiele korporacji przegrywa. Firmy stoją (zwłaszcza teraz, kiedy zmiany odbywają się w ekspresowym tempie) przed niełatwym zadaniem utrzymania spójnych, niekiedy międzynarodowych zespołów, motywowania do działania czy trwania w pełnej gotowości do zmian i nie wszystkie korporacje z tych zmagań wyjdą zwycięsko. Natomiast historia Ignacego Loyoli oraz Towarzystwa Jezusowego pokazuje, że podejście jezuitów do kształtowania pomysłowych, gotowych na podjęcie ryzyka, elastycznych, ambitnych i myślących globalnie ludzi jest kluczem do sukcesu i daje niesamowite rezultaty.
Książka „Heroiczne przywództwo” stanowi nieocenione wsparcie w procesie zarządzania opartym na przywództwie, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Co więcej, większość z elementów jezuickiego sposobu myślenia, od związku pomiędzy samoświadomością a przywództwem poczynając, znajduje potwierdzenie we współczesnej nauce. Niestety jeszcze nie wszystkie, a szkoda, bowiem przekonanie, że ludzie najlepiej funkcjonują w środowisku pełnym wzajemnego wsparcia i motywacji, a nie bojaźni, kar i strachu przed zwolnieniem, powinny wziąć sobie do serca wszystkie korporacje. Książka Lowney`a, będąca prawdziwą lekcją przywództwa jest adresowana szczególnie do ich zarządów, ale wszyscy mogą z niej skorzystać i … odnieść sukces w iście jezuickim stylu.

Chris Lowney "Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat", Wydawnictwo WAM, 2001r.

Powyższa recenzja znajduje się również w wortalu literackim Granice.pl