sobota, 12 lutego 2011

Robert Reinfuss „MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą”O tym, że biznes nie może być prowadzony i rozwijany, jeśli właściciel nie ma wizji oraz określonego celu wie każdy przedsiębiorca. Podobnie jak w życiu musimy wiedzieć dokładnie do czego dążymy (określić cel) a następnie zastanowić się, jak to osiągnąć. Przykładem techniki zarządzania, łączącej w sobie prostotę i niezwykłą skuteczność jest właśnie technika zarządzania przez cele, czyli Management by Objectives (potocznie MBO).
MBO określana jest techniką na skróty bowiem zamiast skomplikowanych procedur i złożonych opisów sposobów wykonywania pracy proponuje precyzyjny opis stanu, do którego dążymy, czyli do celu. Wprowadzenie w tą metodę zarządzania stanowi znakomita książka Roberta Reinfussa „MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą”. Autor, doradca w zakresie zarządzania personelem, specjalizujący się w projektowaniu strategii zzl, w klarowny sposób wyjaśnia cele i zasady, jakimi należy się kierować wdrażając MBO w swojej firmie.
Popularyzatorem idei zarządzania przez cele był guru zarządzania Peter F.Drucker, a rozliczne przykłady sukcesów z zastosowaniem tej techniki wskazują na to, że mistrz po raz kolejny miał racje co do efektów wypracowanej metody. Mówiąc o MBO nie sposób skupić się na dokładnym określeniu, czym jest „cel” w biznesie, co też autor książki czyni w sposób niezwykle plastyczny. Posługując się przykładem szczytu, który chcemy osiągnąć wskazuje na co najmniej dwie podstawowe właściwości wiążące się z celem, czyli konieczność pokonania pewnego dystansu, który od niego dzieli oraz fakt, że cel jest dobrze widoczny, wyraźnie określony, opisany, oznaczony.
Podstawą dobrego celu w biznesie jest właśnie ten dystans, który menedżer musi pokonać, by cel osiągnąć. Celem nie jest zatem stan obecny, znany, który umiemy nazwać i opisać (niestety wiele przedsiębiorców sytuację „tu i teraz” traktuje jako cel), ale stan przyszły – odległy, pożądany, czyli taki, do osiągnięcia którego zmierzamy.
Kiedy już upewnimy się, że nasze rozumienie celu jest właściwe, przeczytamy o polaryzacji (czyli kierunkowaniu celów w organizacji), sztuce stawiania celów, czy sztuce rezygnowania (dowiadując się m.in. o „efekcie ściskanego balonu”). Ten rozdział I stanowiący wdrożenie nas w tematykę MBO jest konieczny by móc zrozumieć w pełni dalsze części książki, traktujące o elementach systemu MBO, definiowaniu dobrych celów (zasada SMART, kaskadowanie, metody komunikowania celów), premiowaniu realizacji celów (gdzie odpowiemy na pytanie: czy premie motywują?). Z tymi teoretycznymi podstawami wkroczymy w świat MBO dla zaawansowanych, czyli poznamy rynki celów, zjawisko dewaluowania się celów oraz możliwości wykorzystania MBO jako narzędzia restrukturyzacji i zmiany.
Ostatni rozdział stanowi „Instrukcja wdrożenia MBO w firmie”, gdzie Robert Reinfuss etap po etapie przeprowadzi nas przez proces przekonując, że ten cel, choć ambitny, na pewno jest realistyczny.
Podsumowując, książka „MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą” to kompendium techniki zarządzania przez cele, napisane w czytelny i zrozumiały nawet dla początkującego menedżera sposób. W myśl zasady A.Einsteina, iż „robienie wciąż tego samego i spodziewanie się odmiennych rezultatów jest ewidentnym przykładem choroby umysłowej”, zarządzanie przez cele jest skoncentrowane głownie na obszarach, w których poprzez zmianę jest w stanie wnieść trwałą wartość dodatnią. Warto zatem nie tylko poświęcić czas na lekturę opracowania Reinfussa, ale też natychmiast wyznaczyć firmie (oraz sobie) cele, i zacząć je realizować ku lepszej przyszłości (i zdrowiu psychicznemu)!

Robert Reinfuss „MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz