wtorek, 22 października 2013

John C.Maxwell "Być liderem"


Tytuł: Być liderem
Autor: John C.Maxwell
Wydawnictwo: MEDIUM Kim tak naprawdę jest lider? Co odróżnia go od kierownika czy menedżera? Czy przywódcami się rodzimy, czy też jest to umiejętność, którą można nabyć w drodze uczenia się i doświadczania? Na te wszystkie pytania wyczerpująco odpowiada John C. Maxwell w książce „Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom”.
Opublikowany nakładem wydawnictwa MEDIUM poradnik, to swego rodzaju kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem, niezależnie od tego, czy pełnią funkcje kierownicze, czy też chcą lepiej zarządzać wyłącznie swoimi własnymi działaniami. Autor skupia się nie tylko na prezentacji umiejętności lidera, jakie zdobył przez lata swojej pracy zawodowej, ale również na atrybutach lidera, takich jak wizja i jej właściwości, a także na wizytówce lidera, czyli samodyscyplinie.
Posługując się licznymi przykładami zarówno ze swojego życia, jak i życia czołowych przedstawicieli świata biznesu, Maxwell buduje sylwetkę lidera, wyposażając go w paletę niezbędnych cech i zdolności – nie tych wrodzonych, ale w większości tych wypracowanych w pocie czoła.
Kolejne rozdziały książki otwierają przed nami tajniki wywierania wpływu, definiując jednocześnie przywództwo, a także opisują szczegółowo jego poziomy. Autor pokazuje w jaki sposób możemy wspiąć się po pięciu szczeblach drabiny przywództwa, zwracając uwagę na pewną prawidłowość – „Im wyżej chcesz zajść, tym większego wymaga to zaangażowania”. Podsumowaniem będą wnioski dotyczące wywierania wpływu, pozwalające nam przejść od ustalenia poziomu, na którym jesteśmy jako przywódcy, aż do poziomu na którym będziemy mieć oddanych, lojalnych zwolenników.
Zajmiemy się także priorytetami, definiowanymi jako klucz do przywództwa, czyli zarządzaniem sobą i swoja pracą w czasie, a także spójnością wewnętrzna, którą Maxwell uważa za najważniejszy element przywództwa. Ostateczne kryterium przywództwa, czyli tworzenie pozytywnych zmian, autor opisuje posługując się przykładem Henry`ego Forda oraz przytaczając równe sytuacje będące ilustracją oporu wobec zmian.
Najszybszą drogą do przywództwa jest jednak rozwiązywanie problemów, bowiem większość z nas chętnie oddaje ster w ręce tym, którzy chcą i potrafią problemy te rozwiązywać. Przeczytamy również o postawie, która stanowi najcenniejszy kapitał lidera. Choć nie wystarczy ona do zostania przywódcą, to jednak bez właściwej postawy, mobilizacja wszystkich sił jednostki jest niemożliwa. Ponadto w książce poruszona została kwestia ludzi, jako najcenniejszego kapitału przedsiębiorstwa.
Wszystkie te informacje czynią z publikacji „Być liderem” pozycję nie tylko niezwykle cenną i bogatą merytorycznie, ale również skłaniającą do autorefleksji i nieustannej pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami przywódczymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz