czwartek, 28 listopada 2013

Sławomir Lachowski „Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych”

Tytuł: Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych
Autor: Sławomir Lachowski
Wydawnictwo: Studio EMKA
W opracowaniach poświęconych zagadnieniom związanym z zarządzaniem można znaleźć wiele definicji przywództwa, m.in. traktowanego w kontekście socjologicznym czy politologicznym. Analiza samego pojęcia z punktu widzenia tych dziedzin nauki, pozwala połączyć przywództwo z problemem władzy. Jednak ramy władzy i jej rodzaje są tak pojemnym zagadnieniem, że wąskie zdefiniowanie pojęcia przywództwa przy pomocy tej kategorii wydaje się niemożliwe.
Równie częste jest definiowanie przywództwa jako procesu wywierania wpływu na ludzi. W przeszłość twierdzono nawet, że o przywództwie można mówić w każdym przypadku, kiedy ktoś próbuje wpływać na poglądy bądź działania innych osób w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów w życiu prywatnym czy zawodowym. Ostatnie lata przyniosły pewną modyfikację tej teorii, formułując definicję przywództwa, jako umiejętności wpływania na ludzi poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału w celu umożliwienia im dążenia do większego dobra.  
Nieco inaczej do zagadnienia przywództwa podchodzi Sławomir Lachowski, znany w Polsce menedżer, twórca mBanku i MultiBanku, a także były prezes BRE Banku. Pytając „Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?”, zabiera czytelników w świat wartości, akcentując ich postępującą dewaluację i – niestety – coraz mniejszą liczbę osób, które na miano przywódców zasługują. Książka „Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych”, opublikowana nakładem Wydawnictwa Studio EMKA, to kolejna zajmująca pozycja autora, która zmusza nas do krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, prze czym nie tylko na sferę zawodową, ale i arenę społeczno – polityczną. Otrzymujemy tym samym lekturę wartościowa, zmuszającą do refleksji oraz do ewentualnej korekty zachowań, a także będącą doskonałą baza do rozważań na zajęciach związanych z ekonomią i zarządzaniem.
W czternastu rozdziałach, które składają się na cztery części książki, Lachowski zajmuje się zagadnieniem przywództwa w kontekście wartości, osadzając je w czasach przełomu, dynamicznych zmian i niepewności. To właśnie teraz, jak nigdy przedtem, konieczne jest zwrócenie się ku uniwersalnym wartościom i uczynienie z nich motywacji do działania i drogowskazów na drodze kariery oraz przewodzenia innym.
W pierwszych dwóch rozdziałach autor zajmuje się problemami przywództwa we współczesnym świecie, wytrąconym z równowagi przez takie zjawiska jak kryzysu i cykliczne załamania gospodarki. Podkreśla brak przywództwa politycznego mogącego sprostać wyzwaniom stawianym przez XXI wiek i nawiązuje do osiągnięć takich postaci, jak Margaret Thatcher, Lech Wałęsa, Karol Wojtyła czy John Fitzgerald Kennedy, zdeterminowanych w swoich czynach i kierujących się wizją, która zdolna była inspirować tłumy.
Część druga książki porusza temat złego i dobrego przywództwa, jego cech oraz przejawów. Lachowski identyfikuje nawet kluczowe cechy, które są najbardziej szkodliwe dla otoczenia przywódcy, tj.: nieudolność, nieumiarkowanie, hipokryzja, chciwość i korupcja, każdą z tych cech dodatkowo popierając przykładami. Kolejna, trzecia część, odwołuje się do przywództwa opartego na wartościach. Jest to swego rodzaju powrót do źródeł, do niezwykłych przejawów przywództwa oraz jego personifikacjach w postaci plejady bogów i herosów, postaci ze Starego Testamentu, filozofów i władców. Autor nawiązuje również do wartości, które – jak pisze Lachowski : „przedsiębiorstwom dają szansę na nieśmiertelność” i podkreśla, że zysk jest celem działalności gospodarczej, ale wcale nie najważniejszym.
Końcowa, czwarta część książki, stanowi przedstawienie pięciu zasad przywództwa przez wartości – doskonałość, realizacja, odpowiedzialność, gotowość i angażowanie się. Autor podaje przykłady stosowania tych zasad w życiu oraz w biznesie oraz podkreśla pozytywne rezultaty ich uwzględniania przez firmy i kierujące nimi osoby.
Odwołanie się do wartości w procesie zarządzania, a dokładnie przywództwa, zmusza nas do zajęcia stanowiska wobec dowodów przedstawionych przez Lachowskiego. Książki „Od wartości do działania” nie można przeczytać bezrefleksyjnie szczególnie, że wokół nas mnożą się przykłady na to, że polscy przedstawiciele różnych branż, sektorów, a nawet świata polityki już dawno zapomnieli czym są wartości, o ile kiedykolwiek nimi się kierowali. Plastyczny język Lachowskiego, liczne przykłady – w tym te z „własnego podwórka”, stanowiące odwołanie się do zawodowych doświadczeń autora sprawiają, że publikację czyta się z zapartym tchem. Istotne jest to, że powinna być ona literaturą obowiązkową nie tylko dla obecnie pełniących funkcje liderów, menedżerów różnych szczebli, właścicieli przedsiębiorstw czy studentów zarządzania, ale dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem jakości życia. Wszak każdy z nas może być przywódcą, co więcej – przywódcą kierującym się w swoich działaniach zbiorem fundamentalnych wartości!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz