środa, 15 marca 2017

Peter Leach "Firmy rodzinne. Wszystko, co istotne"

Tytuł: Firmy rodzinne. Wszystko, co istotne
Autor: Peter Leach
Wydawnictwo: Studio Emka


Popularne przysłowie mówi, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, jednak doświadczenia rodzinnych firm wskazują na coś zupełnie innego. Wal-Mart, Ikea, Auchan czy Ford – to tylko kilka ze światowych gigantów pokazujących, że firmy rodzinne mają się dobrze i nie muszą wcale działać wyłącznie na lokalnych rynkach. Dlaczego zatem te sukcesy tak trudno powtórzyć, a rodzinne firmy zmagają się z wieloma problemami począwszy od doboru kadry po kwestie sukcesji czy dziedziczenia? Jak w pełni wykorzystać zgromadzony w rodzinnych firmach kapitał – zarówno finansowy, jak i intelektualny? Jak utrzymać równowagę pomiędzy realizacją celów biznesowych a rodzinnych?

Na te pytania pomoże odpowiedzieć najnowsza publikacja wydawnictwa Studio Emka, która w kompleksowy sposób traktuje zagadnienie zakładania, funkcjonowania i rozwoju rodzinnych biznesów. Książka „Firmy rodzinne. Wszystko, co istotne”, autorstwa Petera Leach, to coś więcej niż poradnik przedsiębiorcy. To liczne wskazówki i cenne uwagi, na solidnej podbudowie merytorycznej. Dzięki temu książka stanowi nieocenione źródło wiedzy, tak dla kierujących firmami rodzinnym, jak dla zatrudnionych w nich bliskich krewnych. Dzięki przywołanym przykładom, czytelnicy lepiej mogą poznać specyficzne mechanizmy funkcjonowania rodzin w wielopokoleniowych firmach, a co najważniejsze – dowiedzą się, jak pewne zasady i techniki stosować w praktyce. To również podręcznik dla nauczycieli akademickich i studentów biznesu, którzy być może zmagają się z decyzją założenia rodzinnej firmy lub wejścia w jej struktury. 

Książka podzielona jest na dziesięć części, obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. W części pierwszej dowiadujemy się, dlaczego przedsiębiorstwa rodzinne są wyjątkowe i czym różnią się od innych przedsiębiorstw. Autor dzieli na trzy kategorie wyzwania biznesowe, przed którymi stoją firmy rodzinne: unowocześnienie przestarzałych umiejętności, radzenie sobie z przekształceniami oraz gromadzenie kapitału. Zastanawia się również czy firmy rodzinne mają przewagę nad konkurencją. Część druga poświęcona jest mechanizmom rządzącym firmami rodzinnymi i specyficznym zasadom działania, dotyczącym osób zaangażowanych w biznes, wpływającym na strukturę i funkcjonowanie firmy oraz obejmującym kwestie przekazywania władzy kolejnym pokoleniom. 

W kolejnych częściach dowiemy się, w jaki sposób stworzyć strategiczną wizję, obejmującą wartości indywidualne i rodzinne oraz cele, a także w jaki sposób rozwijać umiejętność pracy zespołowej. Autor omawia również kwestie przywództwa (część czwarta) oraz dylematy związane z wejściem młodych ludzi w struktury firmy rodzinnej. Ponadto autor omawia drażliwą kwestię pozyskiwania pracowników do firm rodzinnych, dotykając również problemu nepotyzmu. Część piąta traktuje o optymalnym wykorzystywaniu zewnętrznych zasobów, czyli o jednym z największych problemów firm rodzinnych, w których zarządzający zbyt często polegają na własnych osądach i doświadczeniu. Z tematem tym wiążą się kwestie tworzenia zrównoważonej rady dyrektorów oraz ładu rodzinnego, omówione w dwóch kolejnych częściach. O radzeniu sobie z sukcesją przeczytamy w części ósmej, w której autor podnosi istotny problem związany z gotowością właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych do tworzenia planów sukcesji. Ostatnia, dziewiąta część stanowi omówienie kwestii finansowych oraz kontroli. Leach dotyka często pomijanego tematu budowania bezpieczeństwa finansowego, bowiem wiele osób kierujących odnoszącymi sukces firmami jest przekonanych, że podstawą ich prywatnych oszczędności jest firma - autor namawia, by nie uznawać tego za pewnik i przedstawia sposoby na zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego podczas emerytury, a także sposoby ewentualnego zbycia firmy.

Wszystkie poruszane w książce „Firmy rodzinne” kwestie są niezwykle istotne z uwagi na funkcjonowanie, ale i rozwój rodzinnych biznesów. W podsumowaniu książki, Leach zawarł kluczowe wnioski do każdego z rozdziałów, co ułatwia korzystanie z publikacji oraz częste do niej wracanie. Mimo tego warto zagłębić się w lekturę wszystkich części, a ze wspomnianego podsumowania korzystać w celach utrwalenia wiadomości czy upewnienia się o słuszności podjętych kroków. Konstrukcja książki, przywołane w niej przykłady i olbrzymi zasób wiedzy podanej w przystępny sposób sprawiają, że publikacja jest nieocenioną pomocą dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie prowadzącego rodzinny biznes. Nie tylko pozwoli uniknąć popełnienia wielu błędów dotyczących zarządzania czy zabezpieczania się na przyszłość, ale również może stanowić trampolinę do rozwoju dla tych rodzinnych przedsięwzięć. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz