wtorek, 5 kwietnia 2011

Ewaryst Kowalczyk „Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych”


Kontrola zarządcza” jest terminem wprowadzonym do języka prawnego ustawą o finansach publicznych z 2009 roku. Zastąpiła ona określenie „kontrola finansowa” i stanowi pogłębienie dotychczasowego rozumienia kontroli, zbliżając się do współczesnego ujęcia kontroli wewnętrznej w rozumieniu standardów międzynarodowych.
„Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych” Ewarysta Kowalczyka to pozycja stanowiąca przystępne ujęcie tematu, a celem publikacji jest przedstawienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Autor stworzył opracowanie będące pozycją niezbędną dla zarządzających jednostkami finansowymi z budżetu państwa, pozwalając uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków wynikających z tytułu zarządzania w świetle kontroli zarządczej, na czym polegać ma wdrożenie systemu takiej kontroli oraz kiedy nieprawidłowości w jej realizowaniu mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kowalczyk omawia pojęcie kontroli oraz pojęcia pokrewne w zarządzaniu jednostką, przedstawia standardy kontroli zarządczej oraz porusza temat odpowiedzialności kierownika jednostki w zakresie kontroli z uwzględnieniem zakresu jego obowiązków oraz odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych. Opracowanie zwraca także uwagę na procedury w kontroli zarządczej, czyli na pisemne regulacje wewnętrzne odnoszące się do gospodarowania środkami publicznymi w jednostce.
Autor wspomina również o kontroli inspekcyjnej jako narzędzia wspomagającego kontrolę zarządczą, a szczególnie jej roli i regulaminie. Interesujący oraz przydatny dla kontrolującego i kontrolowanego jest też fragment poruszający zagadnienia prawa i obowiązków zarówno jednych jak i drugich.
„Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych” to jednak nie tylko analiza aktów prawnych, przedstawienie praktyki stosowania prawa i orzecznictwa, ale i przykłady procedur wewnętrznych, które mogą być przydatne we wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostce: od procedur kontroli procesów finansowych począwszy po dokumentowanie wydatków poniesionych w ramach realizacji projektów unijnych. Książka Ewarysta Kowalczyka jest tym samym prawdziwym kompendium wiedzy na temat kontroli zarządczej w świetle przepisów prawa, łączącym teorię z praktyką.

„Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych” Ewaryst Kowalczyk,
Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz