niedziela, 8 maja 2011

Chris Lowney "Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat"

Temat przywództwa jest niezwykle wdzięcznym materiałem dla autorów książek, opracowań czy warsztatów. Większość z nich potwierdza to, co już intuicyjnie wyczuwamy – zarówno kraje, korporacje, jaki i rodziny potrzebują bardziej śmiałych i bardziej skutecznych przywódców nie ograniczających się do zachowawczego działania, ale bazujących na innowacyjności i otwartości na zmiany. Niewiele jednak z istniejących zapisków czy teorii na temat przywództwa upatruje źródła przywódczej mądrości w pewnej idei, która narodziła się około 470 lat temu. Wówczas to grupa przyjaciół, bez kapitału, bez produktu, bez nazwy firmy i doświadczenia w biznesie założyła nową korporację, która już w następnym pokoleniu stała się najlepiej prosperującą korporacją swoich czasów. O jakiej firmie mowa? Otóż o Towarzystwie Jezusowym, którego fenomen opisuje w znakomitej książce Chris Lowney.
„Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat” wydane przez Wydawnictwo WAM to opracowanie odsłaniające tajniki spektakularnych osiągnięć jezuitów. To niemal podręcznik, z którego wiedzę (popartą oczywiście praktyką) powinni czerpać wszyscy, chcący osiągać wyznaczone cele i czerpać zarówno z pracy jak i z życia satysfakcję.
Autor, krok po kroku wyjaśnia w jaki sposób i za pomocą jakich metod czy opierając się na jakich wartościach, udało się założonemu w 1540 roku Towarzystwu Jezusowemu bez kapitału i biznesplanu stać się najbardziej wpływową korporacją w swojej kategorii. Podróżnicy, budowniczy szkół, wykładowcy, astronomowie i matematycy, reformatorzy kalendarza i doradcy cesarza – to wszystko można powiedzieć o jezuitach. Co było jednak powodem, że jezuici osiągnęli i nadal odnoszą taki sukces? Co ich motywuje, rozbudza kreatywność i innowacyjność? Co wyróżnia Towarzystwo Jezusowe spośród innych korporacji, których sława już dawno przebrzmiała? Otóż jezuici swój sukces oparli na wyrabianiu w sobie czterech wyjątkowych cech, stanowiących, w ich mniemaniu, istotę przywództwa, a mianowicie: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmie. Tym samym swoich nowicjuszy jezuici przygotowywali do bycia przywódcami, którzy: rozumieli swoje słabe i mocne strony, wyznawane wartości i światopogląd; odważnie wprowadzali innowacje oraz doskonale poruszali się po obszarze zmian; ujmowali otoczenie pełnym miłości nastawieniem i motywowali siebie oraz innych poprzez rozbudzanie w sobie heroicznych ambicji. Warty podkreślenia jest fakt, że jezuici kształcili każdego ucznia na przywódcę bowiem byli przekonani, że każde przywództwo zaczyna się od autoprzywództwa. Wskazana formuła oparta na czterech filarach do dziś jest podstawa kształcenia jezuickich przywódców i – jak wskazuje Lowney – powinna służyć kształceniu wszystkich w rozmaitych dziedzinach życia i pracy.
Opracowanie zajmuje się działalnością Towarzystwa Jezusowego w różnych aspektach i kolejnych latach, ale celem autora jest nie tylko dotarcie do źródeł ich sukcesu. Lowneyowi udało się osiągnąć znacznie więcej, a mianowicie odpowiedzieć na pytanie czym tak naprawdę jest przywództwo i jak przywódcy byli kształtowani na przestrzeni wieków, aż po czasy współczesne.
Zmieniające się warunki polityczne, społeczne i gospodarcze tworzą wyzwania, z którymi wiele korporacji przegrywa. Firmy stoją (zwłaszcza teraz, kiedy zmiany odbywają się w ekspresowym tempie) przed niełatwym zadaniem utrzymania spójnych, niekiedy międzynarodowych zespołów, motywowania do działania czy trwania w pełnej gotowości do zmian i nie wszystkie korporacje z tych zmagań wyjdą zwycięsko. Natomiast historia Ignacego Loyoli oraz Towarzystwa Jezusowego pokazuje, że podejście jezuitów do kształtowania pomysłowych, gotowych na podjęcie ryzyka, elastycznych, ambitnych i myślących globalnie ludzi jest kluczem do sukcesu i daje niesamowite rezultaty.
Książka „Heroiczne przywództwo” stanowi nieocenione wsparcie w procesie zarządzania opartym na przywództwie, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Co więcej, większość z elementów jezuickiego sposobu myślenia, od związku pomiędzy samoświadomością a przywództwem poczynając, znajduje potwierdzenie we współczesnej nauce. Niestety jeszcze nie wszystkie, a szkoda, bowiem przekonanie, że ludzie najlepiej funkcjonują w środowisku pełnym wzajemnego wsparcia i motywacji, a nie bojaźni, kar i strachu przed zwolnieniem, powinny wziąć sobie do serca wszystkie korporacje. Książka Lowney`a, będąca prawdziwą lekcją przywództwa jest adresowana szczególnie do ich zarządów, ale wszyscy mogą z niej skorzystać i … odnieść sukces w iście jezuickim stylu.

Chris Lowney "Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat", Wydawnictwo WAM, 2001r.

Powyższa recenzja znajduje się również w wortalu literackim Granice.pl



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz